Works

TOURISM AUSTRALIA / AUSTRALIA "GIGA Selfie"

*AOI Pro. involvement: film production

Category CM Released: 2015
ClientTOURISM AUSTRALIA
AgencyTBWA\HAKUHODO Inc.
ProductionAOI Pro. Inc. / AID-DCC Inc.
Staff
    Producer : Keisuke Mizusako(AOI Pro.)

Awards